మదర్ థెరిసా జీవిత పరిచయం | Mother Teresa Biography in telugu

Mother Teresa Biography in telugu

మదర్ థెరిసా జీవిత పరిచయం | Mother Teresa Biography in telugu మనిషి చాలా ఏళ్లుగా భూమిపై జీవిస్తున్నాడు. అయితే జీవితాంతం ఇతరుల కోసం బతికేవాళ్ళు కొందరే ఉంటారు. వారు …

Read more

వారెన్ బఫెట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగు | Warren Buffett Biography in Telugu

వారెన్ బఫెట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగు | Warren Buffett Biography in Telugu

వారెన్ బఫెట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగు: వారెన్ బఫ్ఫెట్ జీవిత చరిత్ర, జీవిత చరిత్ర, షేర్లు, కుటుంబం, ఆస్తులు, కుటుంబం, పిల్లలు, పోర్ట్‌ఫోలియో వారెన్ బఫెట్ పెట్టుబడిదారుడు, …

Read more

थॉमस एडिसन यांचा जीवनचरित्र | Thomas Edison biography in Marathi

थॉमस एडिसन यांचा जीवनचरित्र | Thomas Edison biography in marathi

नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आमच्या लेखात स्वागत आहे, आज आम्ही अमेरिकन शोधक थॉमस अल्वा एडिसन यांचे जीवन सांगणार आहोत, ज्यांनी थॉमस …

Read more